Nagrody pieniężne od Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania

Mamy dodatkową motywację dla tych, którzy będą walczyć o zwycięstwo podczas Triathlon Opole . Dzięki chęci promocji zdrowego odżywiania i jedzenia ryb Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania ufundowała nagrody pieniężne w wysokości 500 zł dla zwycięzców na dystansie 1/4 IM .

Więcej o Stowarzyszeniu poniżej....


Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania (RLGD) "Opolszczyzna" funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, który ma na celu realizację polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. RLGD "Opolszczyzna" zrzesza przedstawicieli sektora rybackiego, społecznego oraz publicznego reprezentujących miejscową społeczność zaangażowaną w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Działalność RLGD "Opolszczyzna" obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim gminy z terenu województwa opolskiego o największym skupisku gospodarki rybackiej, gdzie hodowany jest przede wszystkim karp oraz pstrąg (gminy: Pokój, Niemodlin, Świerczów, Murów, Tułowice, Ozimek, Turawa, Zębowice, Lewin Brzeski, Łubniany i Popielów). Zasadniczym celem działania RLGD "Opolszczyzna" określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju jest podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz wzrost aktywności społeczno-gospodarczej na tym obszarze w oparciu o istniejący tu bogaty potencjał i zasoby rybackie. W celu promocji i rozwoju gospodarki rybackiej na tym terenie, stowarzyszenie podejmuje wiele działań o charakterze promocyjnym, informacyjnym i szkoleniowo-doradczym.